De algemene voorwaarden van Banjer Uitlaatservice

                                                                           

 

 

 

Algemene voorwaarden Honden uitlaatservice Banjer Almere

Rechten en plichten eigenaar hond(en):eigenaar dient kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en is verplicht deze kennisgeving na te leven.

Uitlaatservice "Banjer" ziet zich ook verbonden aan deze voorwaarden, en dient deze ook na te leven.

De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar hond toebrengt aan anderen of aan de eigendommen van anderen.

De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen.

De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

De hond(en) moet een degelijke halsband/tuig dragen.

De eigenaar dient een handdoek klaar te leggen als wenselijk is dat de hond afgedroogd wordt.

De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.

De eigenaar van de hond(en) machtigt Honden uitlaatservice Banjer Almere, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen indien Honden uitlaatservice Banjer Almere dit nodig acht en wanneer de eigenaar niet telefonisch bereikbaar is. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener nogmaals geprobeerd worden telefonisch contact met de eigenaar van de hond(en) te krijgen.

De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

Annuleren van een wandeling dient minimaal 12 uur van tevoren te geschieden.

De hond is ingedeeld in een rooster, indien eigenaar om wat voor reden ook een wandeling afzegt, volgt er geen restitutie.

De eigenaar dient vooraf of (indien anders overeengekomen) de betaling te voldoen, restitutie zal niet plaatsvinden, uiterlijk 2 weken voor de eerste ophaaldag (dit ivm planning van de tijden en dagen), Honden Uitlaatservice Banjer, behoudt zich het recht toe, om de overeenkomst, per direct en zonder opgave, de overeenkomst op te zeggen, eventuele redenen, kunnen worden toegelicht.

Indien betaling niet geschiedt volgens de voorwaarden zal Honden uitlaatservice Banjer de overeenkomst per direct ontbinden. MUV andere overeenkomst met eigenaar, doch uiterlijk voor eerste loop dient de "strippenkaart" 20 lopen voldaan te zijn, deel betalingen zijn niet mogelijk.

Aangekochte "strippenkaarten" zijn niet inwisselbaar voor gelden, de "strippenkaart" is geldig voor de duur van uiterlijk 2.5 maanden na dagtekening eerste loop, waarna de kaart vervalt.

Strippenkaarten, dienen vooraf en voor de duur van 20 loopdiensten betaald te worden.

Indien de overeenkomst beeindigd wordt (gaat worden of,,in geval van een strippenkaart die voor b.v 1/2/3 dagen per week gebruikt wordt, voor die periode voor de laatse 20 lopen), een maand van te voren opgezegd te worden, indien deze periode niet wordt aangehouden, dient eigenaar de nieuwe aanstaande maand of voor de "vastgelegde" dagen) toch te voldoen, dit i.v.m planning en de plaatsing van nieuwe aanmeldingen, en derhalve plaatsing van een nieuwe aanmelding ophouden.

Eigenaar verplicht zich, om deze periode ( of de dagen die eigenaar heeft besproken, danwel nomaal bespreekt in een maand, lees 20 lopen) aan te houden als opzeg termijn.

 

 

Rechten en plichten Honden uitlaatservice Banjer Almere:

De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Honden uitlaatservice Banjer Almere.

Honden uitlaatservice Banjer Almere laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.

Honden uitlaatservice Banjer Almere is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

Honden uitlaatservice Banjer Almere heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

Honden uitlaatservice Banjer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond.

Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de

hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is,

worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.

Honden uitlaatservice Banjer Almere is niet aansprakelijk voor schade aan de woning/inboedel door natte/vieze hond. Honden uitlaatservice Banjer Almere zal de hond (mits er een handdoek klaar gelegd is) afdrogen voor deze naar binnen gaat.

Honden uitlaatservice Banjer Almere is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

Honden uitlaatservice Banjer Almere behoudt zich het recht voor wandelingen te verplaatsen, in te korten of te annuleren bij bepaalde weersomstandigheden, zoals extreme sneeuw en warmte.

Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Honden uitlaatservice Banjer Almere ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.

Honden uitlaatservice Banjer Almere behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens onacceptabel gedrag.

Honden uitlaatservice Banjer Almere behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

Bij wanbetaling behoudt Honden uitlaatservice Banjer Almere zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

Bij calamiteiten aan de kant van honden uitlaatservice Banjer,dient eigenaar zelf voor uitlaat te zorgen, deze is ten aller tijde verantwoordelijk voor de hond, en dient derhalve zelf daarvoor zorg te dragen.

In het geval dat Uitlaatservice Banjer zelf met vakantie, of om wat voor andere reden dan ook, dient(en) de eigenaar(s) zelf voor de hond een oplossing te zoeken.

Vakanties dienen ten minste 4 weken van tevoren medegedeeld te worden.

Besproken vakanties: indien de vakantie niet kan doorgaan, worden de betaalde gelden in depot gepaatst, restitutie van gelden, is geen optie.

Wij raden aan, een anuleringverzekering af te sluiten.

Deze gelden zijn opneembaar in een andere periode, als Banjer plek heeft, in samenspraak met de eigenaar.

 

KvK nummer:KvK 72269790  Rekeningnummer NL18INGB0006621983 BTW nummer NL001339869898

Bij wederzijds aangaan van een afname van onze dienst, gaat u automatisch acoord met onze voorwaarden